Opinie

Opinie o realizacji Festiwalu Wiosna Gospel, głównego cyklicznego projektu realizowanego przez Lubelskie Stowarzyszenie Gospel:

Brian Fentress (USA), instruktor wielu Warsztatów Gospel w Polsce i Europie.

I have attended the Lublin workshops for 2 years no (2011 and 2012). Both years have been an exceptional experience for me. Lublin workshop are unlike any other workshops for many reasons. It is very obvious that a lot of thought and prayer has gone into the planning and preparation. As an instructor I was requested to participate far enough in advance where it did not cause troubles in my calendar, which is very important for me. All communication with the organizers was timely and efficient. Each year there are many participants and many events for the participants to join. Some of the events include: open forum about business aspects of gospel music in America and Poland, soloist workshop, soloist concert, gospel open mic, general choir workshop, worship evening, and general workshop final concert. This year the open mic event was exceptional. It displayed the talents and gifts of many soloists, groups, and choir. Most importantly, it built and community amount lovers of gospel music. The general workshop and final concert are always one of a kind. I believe it is because the organizers allow us instructors to be lead by God in choosing our music and leading the workshops. Each year we experienced God's presence in unique way the many people will never forget. I have witness lives being changed in the workshop and in the concert. For many people, the Lublin workshops have been the place where they have come into a relationship with God or grow into a deep level of commitment in their relationship with Him. For these reasons and many more, the workshops in Lublin must continue. I am grateful to God that he has allow me to participate in such a special event twice. I pray that it will not be my last invitation. I as long as I am invited I will always come to Lublin workshops as an instructor.

W lubelskich warsztatach wziąłem udział dwukrotnie (w 2011 i 2012 roku). W obu przypadkach było to dla mnie wyjątkowe doświadczenie. Lubelskie warsztaty są nieporównywalne do innych warsztatów z wielu powodów. To bardzo widoczne, że w procesie planowania i przygotowań powstało wiele pomysłów i były one poparte modlitwą. Jako instruktor zostałem poproszony o poprowadzenie warsztatów z dużym wyprzedzeniem, kiedy nie kolidowało to z innymi terminami zapisanymi w kalendarzu, co jest dla mnie bardzo ważne. Komunikacja z organizatorami była w samą porę i skuteczna. Każdego roku w wielu wydarzeniach festiwalu bierze udział wielu uczestników. Niektóre z wydarzeń zawierają: otwarte forum o biznesowych aspektach muzyki gospel w Ameryce i w Polsce, warsztaty dla solistów, koncert solistów, wieczór gospel ‘open mic’, warsztaty dla chóru, wieczór uwielbienia, duży koncert finałowy. Tegoroczny wieczór ‘open mic’ był wyjątkowy. Pokazał talenty i umiejętności wielu solistów, grup i chórów. Ale przede wszystkim zbudował wspólnotę pomiędzy miłośnikami muzyki gospel. Główne warsztaty i koncert finałowy zawsze są jedyne w swoim rodzaju. Wierzę, że dzieje się tak dlatego, iż organizatorzy pozwalają nam, instruktorom być prowadzonym przez Boga w doborze muzyki i prowadzeniu warsztatów. Każdego roku doświadczaliśmy Bożej obecności w tak wyjątkowy sposób, że wielu ludzi nigdy tego nie zapomni. Jestem świadkiem tego, jak życie ludzi się zmieniało w trakcie warsztatów i koncertu. Dla wielu ludzi warsztaty w Lublinie stały się miejscem, gdzie wchodzą w relację z Bogiem lub też wchodzą w głębszy poziom zaangażowania w swojej relacji z Nim. Z tych i wielu innych powodów warsztaty w Lublinie muszą być kontynuowane. Jestem wdzięczny Bogu, że pozwolił mi dwukrotnie wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Modlę się, że to nie będzie moje ostatnie zaproszenie. Tak długo jak będę zapraszany, zawsze będę przyjeżdżać na lubelskie warsztaty jako instruktor.


Peter Francis, jeden z najlepszych brytyjskich solistów gospel, doświadczony dyrygent, przez 10 lat był dyrektorem artystycznym London Community Gospel Choir, obecnie jest liderem chóru The Jabez Family, od wielu lat prowadzi wiele warsztatów gospel w całej Europie w tym w Polsce.

I’ve had the opportunity to participate as a conductor in many workshops in Poland over the years. This will be my third or fourth time in Lublin. Each time I realise that people are now becoming more and more receptive to the Gospel. They are not just singing the songs, but are singing with meaning and knowing that God can change their lives through gospel music.

Przez lata jako dyrygent miałem możliwość udziału w wielu warsztatach gospel w Polsce. To będzie mój trzeci czy czwarty raz w Lublinie. Za każdym razem zdaję sobie sprawę, że ludzie teraz stają się bardziej i bardziej chłonni Gospel (Ewangelii). Oni nie tylko śpiewają pieśni ale śpiewają ze zrozumieniem i świadomością, że Bóg może zmieniać ich życie poprzez muzykę gospel.


Siobhan Coker, młoda i uzdolniona brytyjska solistka i dyrygentka gospel, na co dzień prowadzi młodzieżowy chór gospel, udziela się także w wielu chórach i zespołach muzycznych gospel w Londynie, m.in. w The Jabez Family także jako asystentka głównego dyrygenta Petera Francisa.
I found that the event on a whole was fantastic. Organisation of the event was simply marvellous. Everything ran to schedule, and was in order. I also found that people attended the workshops were well catered for as well as all the choir directors. As a director I must say that each member of the team worked well to ensure that all of my needs were catered for. This really helped to keep my focus on teaching, directing and ministering to the people. My favourite aspect of the concert was the freedom to step out of the program and let God be in control and the atmosphere was great for the spirit of God to move. This is something that is only possible when the people who attend the workshops, as well the organisers of the event, have a heart and passion to deliver great and high standards to God, but still have an understanding of what it means to put God first and let Him be in control. I loved the venue choice and the operation of sound system second to none. I thoroughly enjoyed working with the soloists and seeing them step out and perform and I really valued the opportunity to get to know people and fellowship with others. All in all, I loved the event and would love to see it continue for many more years to come.

Uważam, że całe wydarzenie było fantastyczne. Organizacja wydarzenia była po prostu cudowna. Wszystko szło zgodnie z harmonogramem i było uporządkowane. Uważam również, że potrzeby ludzi, którzy brali udział w warsztatach były zaspokajane na równi z potrzebami wszystkich dyrygentów. Jako dyrygent muszę powiedzieć, że każdy członek team’u pracował tak aby upewnić się, że wszystkie moje potrzeby są zaspokojone. To bardzo mi pomogło w skoncentrowaniu się na uczeniu, prowadzeniu i służeniu ludziom. Moim ulubionym aspektem koncertu była wolność w odejściu od programu by to Bogu pozwolić kierować a wspaniała atmosfera umożliwiła Duchowi Bożemu by poruszać. To jest coś, co jest możliwe kiedy ludzie biorący udział w warsztatach jak również organizatorzy wydarzenia mają serce i pasję by oddać wielkie i wysokie standardy Bogu nadal mając zrozumienie co oznacza postawienie Boga na pierwszym miejscu i to Jemu pozwolić kierować. Spodobało mi się wybrane miejsce wydarzenia oraz praca firmy nagłośnieniowej nie ustępująca nikomu pod względem jakości. Całkowicie podobała mi się praca z solistami oraz obserwowanie jak wychodzą i występują (przed publicznością) i naprawdę doceniam możliwość poznawania ludzi i spędzania razem czasu. Podsumowując, całe wydarzenie bardzo mi się podobało i bardzo bym chciała, aby trwało przez kolejne długie lata.


Jacek Konieczny, pianista, aranżer, kompozytor i producent muzyczny na co dzień współpracujący m.in. z Brianem Fentress’em i grupą ReGeneration, współpracuje z wieloma polskimi i zagranicznymi artystami także przy okazji warsztatów gospel.

Warsztaty w Lublinie organizowane przez Lubelskie Stowarzyszenie Gospel były pięknym czasem wspólnego śpiewu, modlitwy i wzrostu nie tylko muzycznego ale także duchowego. Wspaniali instruktorzy z całego świata dzielili się swoim doświadczeniem, wiarą i świadectwem, którym było ich życie. Szkoda tylko, że trwało to kilka dni. Zawsze pod tego typu wydarzeniami podpisuję się całym sobą. Gorąco polecam, podziwiam i dziękuję organizatorom tego wydarzenia, którzy w sposób profesjonalny i z wielką pasją dopracowali każdy szczegół. Mam nadzieję, że będzie więcej takich warsztatów i spotkań z ciekawymi ludźmi.


Grzegorz Głuch, lider chóru Gospel Rain, Chadek Gospel Choir, członek chóru Trzecia Godzina Dnia, jeden z inicjatorów corocznych Koncertów Chwały w Lublinie, współpracuje z wieloma artystami polskiej sceny muzycznej.

Najważniejszym atutem cyklu warsztatów Wiosna Gospel jest przede wszystkim trwałość i... wytrwałość. Pomimo tego, że w Polsce odbywa się wiele koncertów, festiwali i imprez muzycznych stwarzających dobrą przestrzeń do wspólnego grania i śpiewania pieśni chwały, to nie wszędzie udaje się podtrzymać tradycję i ciągłość wydarzenia pod tą samą nazwą. Jeśli tak się dzieje - a taką sytuację obserwuję w Lublinie - oznacza to, że istnieje aktywna społeczność ludzi, która potrafi siebie i innych gromadzić wokół idei i żyjących pasją, a to jest i kluczem i motorem do największych muzycznych przedsięwzięć. Kiedy obserwowałem rezultaty pracy warsztatowej i efekt koncertu byłem pod dużym wrażeniem świetnego odbioru u słuchaczy, ogromnej satysfakcji warsztatowiczów i wreszcie sukcesu jakim stało się wspólne śpiewanie, radowanie i modlenie się. Lublin nie zawsze ma okazję gościć najciekawsze postaci europejskiego i amerykańskiego środowiska muzyki gospel, uważam że należą się ogromne gratulacje dla tego środowiska, które w coraz trudniejszych warunkach finansowych ściągają kolejne osoby do naszego miasta. Od niemal zawsze byłem zwolennikiem traktowania tego typu warsztatów i spotkań jako zachęty do refleksji nad swoim życiem, do wspólnotowego modlenia się. Ostatni koncert i wydarzenia organizowane przez lubelskich pasjonatów muzyki gospel tworzą właśnie taką przestrzeń. To bardzo umacniające. Cieszę się, że muzyki gospel jest wciąż więcej i więcej. W świecie dominacji niekoniecznie ambitnych hitów radiowych jest na szczęście takie miejsce gdzie żywa i doskonała muzyka może naprawdę zmieniać nasze wnętrze.