Zgłoszenia

warsztaty wokalne:

zgloszenie_solisci_14-formularz

warsztaty KIDS:

zgloszenie_kids-14warsztaty_formularz

warsztaty mass choir:

zgloszenie_indywidualne_14-warsztaty_formularz

zgloszenie_grupowe_formularz14

Aby dokonać zgłoszenia należy:

1.Wysłać wypełniony formularz na adres [email protected] wpisując w tytule maila:

  • W przypadku zgłoszenie grupy – ZGŁOSZENIE NA 14 WARSZTATY GOSPEL - GRUPA
  • W przypadku zgłoszenia indywidualnego – ZGŁOSZENIE NA 14 WARSZTATY GOSPEL,
  • W przypadku zgłoszenia dziecka na warsztaty dziecięce - ZGŁOSZENIE NA 14 WARSZTATY GOSPEL - KIDS

2. Dokonać opłaty na konto: Lubelskie Stowarzyszenie Gospel, ul. Zachodnia 16/2, 20-620 Lublin, mBank 61 1140 2004 0000 3802 7656 4982 wpisując w tytule wpłaty ‘14 Warsztaty Gospel imię i nazwisko uczestnika’ a w przypadku zgłoszeń grupowych ‘14 Warsztaty Gospel nazwa grupy ilość osób’

Informacje o opłatach dostępne w zakładce 'Warsztaty'

 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego na warsztaty realizowane przez Lubelskie Stowarzyszenie Gospel jest jednocześnie wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku zgłoszonego uczestnika na materiałach zdjęciowych, video i promocyjnych Stowarzyszenia.


Przydatne Informacje

Gastronomia

.Noclegi